Disclaimer

Antes hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Je persoonsgegevens worden verwerkt door Antes en worden opgenomen in onze database. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving en selectie doeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.