Veelgestelde vragen

  • Wanneer ben ik geschikt voor een baan bij Antes?
    We hebben veel verschillende functies, dus dat hangt ervan af. Wat wel voor alle functies geldt, is dat je stevig in je schoenen moet staan. Het werken in de verslavingspsychiatrie is namelijk niet altijd makkelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent. Als je dat namelijk niet oprecht bent, is de kans klein dat je je bij ons thuis zult voelen. Onze medewerkers hebben echt passie voor het werk en zien dat onze patiënten veel potentie hebben en geen 'hopeloze gevallen' zijn. Tot slot zijn een flexibele houding en veranderingsbereidheid belangrijk als je succesvol wilt zijn bij Antes. Onze organisatie vertoont veel dynamiek en is constant in ontwikkeling. Daar moet je wel tegen kunnen. Bovendien is het goed je te beseffen dat je bij Bouman GGZ niet zomaar in een gespreid bedje terecht komt.
  • Op welke locatie kom ik te werken bij Antes?
    Al onze locaties bevinden zich in stadregio Rotterdam, het Drechtstedengebied, de Zuid-Hollandse Eilanden en het Waterweg-Noordgebied. We hebben circa 45 locaties: van psychiatrische ziekenhuizen, poliklinieken, beschermde woonvoorzieningen tot spreekuuradressen en sociale werkplaatsen. In de vacatures staat doorgaans aangegeven om welke locatie en welk onderdeel/team het gaat. Het is soms moeilijk te zeggen waar je exact komt te werken, omdat je bij sommige functies op meerdere locaties zult moeten zijn. Voor andere functies geldt dus dat deze wel op een specifieke locatie worden uitgevoerd.
  • Wat is de visie van Antes op de verslavingszorg?
    'Verslaving is een chronische psychiatrische ziekte, die vaak tot een (blijvend) verlies van autonomie op het gebied van emoties, denken en handelen leidt'. Dat is onze visie op verslaving.