GZ Agogisch Werker MBO III voor de beschermde woonvorm Slinge

Waar
Rotterdam-Zuid
Label
Antes
Functiegroep
Agogisch
Aanvraagnummer
3662

We zijn op zoek naar agogisch medewerkers voor BW Slinge.

Dit ben jij:

Jouw uitgangspunt is dat je cliënten wilt begeleiden en motiveren tot vooruitgang en herstel waardoor zij actief bezig zijn met doelen behalen en succeservaringen belevingen. Je gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en weet deze door jouw professionele houding en gedrag samen met de cliënt als deze basis te vormen. Je kent het verschil tussen wonen en verblijven en kunt hiernaar handelen.     

Jij biedt begeleiding in de dag-, avond- en nachtbesteding door middel van diverse (groeps)activiteiten. Hierbij valt te denken aan het bieden van een dagstructuur met vaste onderdelen van opstaan tot aan avondrecreatie en daarnaast ondersteunen bij en naar activering, werk, zelfzorg, financiën, huishoudelijke taken, sociale contacten en maatschappelijk herstel. Tevens ben je in staat om problemen te signaleren en deze zowel bij cliënt, als het team, familie en behandelaar kenbaar te maken. 

Je hebt kennis van de reguliere psychiatrie en de verslavingspsychiatrie. Daarbij ben je op de hoogte van de veranderingen die op het gebied van beschermd wonen zijn doorgevoerd met de komst van de WMO-wetgeving en kunt je begeleiding en zorg hierop aanpassen. 

Je bent bevoegd en bekwaam om medicatie te delen en je bent BHV-gecertificeerd of de bereidheid om beiden te halen.

Dit ben jij:

GZ Agogisch Werker MBO III: Je bent persoonlijk begeleider van een aantal cliënten. Je draagt zorg voor individuele gesprekvoering, dossiervorming en bent zowel voor cliënt, collega’s als externen het 1e aanspreekpunt.

Je schrijft herstelplannen, doelen en evaluaties gericht op de indicatie en hulpvragen van cliënt en verwijzer. Dit doe je volgens de SMART-richtlijnen en ben hierin accuraat. Tevens draag je zorg samen met de cliënt voor de uitvoering en evaluatie van de plannen.  

Je begeleid leerlingen en/of stagiaires op opleidingsniveau 3 en/of 4 (MMZ).

Ervaring als persoonlijk begeleider en het werken met (herstel)plannen en doelenevaluaties is een vereiste voor deze vacature.

Dit bieden wij 

Werken bij Antes betekent werken in een dynamische omgeving en in een maatschappelijk betrokken organisatie. Je wordt aangesteld als GZ Agogische Werker III. Daarnaast bieden wij:

  • Salaris van maximaal (Schaal 40, CAO-GGZ) maximaal € 2.818. Afhankelijk van opleiding en werkervaring;
  • Opname in het PFZW Pensioenfonds;
  • Een collectieve verzekeringen;
  • De mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket aan jouw specifieke wensen aan te passen, middels het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden;
  • Bij overgang tussen Antes en Parnassia Groep (en vice versa) behoud je al je arbeidsrechten en plichten.

Over:

BW Slinge is een abstinente BW voor (jong)volwassenen met een psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met een verslavingsproblematiek. De BW biedt plaats aan 25 cliënten. De cliënten worden in het kader van de WMO-wetgeving begeleid op de verschillende levensgebieden waarbij toegewerkt wordt richting herstel en doorstroom naar een minder beschermde woonomgeving.

Solliciteren en contact

Je kunt solliciteren via onze website: www.werkenbijantes.nl  vacaturenummer 3662. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Jessica Verhoef, Hoofd Verblijf, telefoonnummer, 06-12572482. Over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de afdeling Recruitment, telefoonnummer 088 – 230 33 00. 

 

Een integriteitscontrole bij IGZ, een toetsing aan het BIG-register en een referentie-, en internetcheck  maken onderdeel uit van de

sollicitatie procedure. Bij indiensttreding zal een Verklaring omtrent gedrag worden opgevraagd.

Deze vacature verschijnt zowel intern als extern. Bij gelijke geschiktheid gaat een interne kandidaat voor.

Acquisitie door werving en selectie-, detachering- of uitzendbureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld