Intramuraal Casusregisseur / Plaatsingscoördinator

Waar
Rotterdam
Label
Antes
Functiegroep
Agogisch
Aanvraagnummer
3641

Dit ga je doen

De regiegroep van de directie Langdurige Zorg & Reclassering is de centrale intramurale WMO voordeur van de directie die zowel de interne als de externe aanmeldingen ontvangt. De regiegroep levert een belangrijke bijdrage in het indicatieproces aan de realisatie van de productiedoelstellingen. De in-, door-, en uitstroom van cliënten binnen de IBW’s wordt gecoördineerd door drie à vier intramurale casusregisseurs / plaatsingscoördinatoren. De functionaris ressorteert onder de afdelingsmanager.

De plaatsingscoordinator coördineert, registreert, initieert, beheert en controleert opnames en overplaatsingen van cliënten teneinde het zorgproces te ondersteunen en efficiënter te krijgen. Tevens draagt hij/zij middels planning en realisatie van afspraken bij aan de afgesproken bedbezetting; informeert tijdig het management, de zorgadministratie en het bedrijfsbureau bij te verwachten verstoringen in bedbezetting of bij 'verkeerde bed' problematiek. Stelt rapportages op ten behoeve van het management over de realisatie van bedbezetting in relatie tot de afspraken met zorginkopers.

Taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Draagt zorg voor de juiste en tijdige indicaties en 100% bedbezetting;
 • Registreert aanmelding, verzamelt relevante informatie en screent dossier. Bij een externe aanmelding verzorgt A&I de schijf van 6;
 • Overlegt met de (regie)behandelaren, woonbegeleiders, hoofden verblijf, casusregisseurs en plaatsingcoördinatoren van andere organisatieonderdelen en de afdelingsmanager omtrent de opname-indicatie. Indien dit niet tot een gemeenschappelijke beslissing leidt, wordt overlegd met de manager behandelzaken;
 • Draagt er zorg voor dat opnames geregeld worden inclusief eventuele overplaatsingen die daarvoor nodig zijn, en zorgt voor afspraken over terugplaatsing bij aanmelding;
 • Checkt of het dossier is aangemaakt (of maakt het zelf aan);
 • Bewaakt de voortgang van aanmelding tot opname; signaleert verstoringen en lost planningsproblemen op in samenspraak met (regie)behandelaren en afdelingsmanager;
 • Houdt wachtlijst bij voor plaatsing en informeert verwijzers over voortgang;
 • Coördineert de inhoudelijke overdracht van cliëntgegevens bij interne doorplaatsing en bij externe uitplaatsing op die locaties waar dit van toepassing is;
 • Adviseert het management inzake het te voeren en  uitgevoerde opname- en plaatsingsbeleid;
 • Heeft een coördinerende en kwaliteitsbewakende rol bij het opstellen van ZRM’s en herstelplannen in het kader van herstelondersteunend werken;
 • Onderhoudt contacten met externe verwijzende, justitiële instanties en voert overleg met interne afdelingen zoals de zorgadministratie, behandelafdelingen en management.

Dit ben jij

Als plaatsingscoördinator bezit je de volgende kennis en eigenschappen:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van cliëntenzorg;
 • Kennis van de interne organisatie en van de sociale kaart (op landelijk niveau) is gewenst;
 • Kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot (de financiering) van de GGZ; heeft specifieke kennis van juridische behandeltitels;
 • Kennis van de ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg, het te voeren behandelbeleid binnen de organisatie en verdere beleidsafspraken;
 • Kennis op het gebied van geautomatiseerde gegevens verwerking- en bewerking;
 • Een goed organiserend vermogen en creativiteit en flexibiliteit om verstoringen in het proces snel en nauwkeurig op te kunnen lossen en tegengestelde belangen te overbruggen;
 • Goed inlevingsvermogen, tact en in staat op verschillende niveaus te communiceren en te handelen;
 • Overtuigingskracht en duidelijkheid in schriftelijke en mondelinge communicatie om met behoud van de werkrelatie de doelen te kunnen bereiken.

Wat bieden wij

Als plaatsingscoordinator werken binnen Antes betekent werken in een dynamische omgeving en in een veelzijdige functie met alle ruimte voor initiatief. We bieden een marktconform salaris, passend bij de zwaarte van de functie en met in achtneming van jouw werkervaring en genoten opleidingen.

 • Salaris maximaal € 3.781,- (FWG 55, CAO GGZ), inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Opname in het PFZW Pensioenfonds.
 • Onder meer een eindejaarsuitkering, collectieve verzekeringen en een fietsregeling.
 • De mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket aan jouw specifieke wensen aan te passen, middels het Meerkeuze Systeem arbeidsvoorwaarden.
 • Bij overgang tussen Antes en Parnassia Groep (en vice versa) behoud je al je arbeidsrechten en plichten.

Over

Cluster Wonen maakt onderdeel uit van de directie Langdurige Zorg & Reclassering en heeft 10 IBW’s verspreid over de regio’s Rotterdam en Dordrecht. De plaatsingscoordinator is werkzaam voor alle IBW’s vanuit de locatie Pieter de Hoochweg.

Solliciteren en contact

Je kunt online solliciteren via onze website: www.werkenbijantes.nl, vacaturenummer 3641. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Helma Kerpel, Afdelingsmanager wonen, telefoonnummer 061 003 9590  Over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Muriel Vermeeren telefoonnummer 088 – 230 33 00. 

Een integriteitscontrole bij IGZ, een toetsing aan het BIG-register en een referentie-, en internetcheck  maken onderdeel uit van de sollicitatie procedure. Bij indiensttreding zal een Verklaring omtrent gedrag worden opgevraagd.

Deze vacature verschijnt zowel intern als extern. Bij gelijke geschiktheid gaat een interne kandidaat voor.

Acquisitie door werving en selectie-, detachering- of uitzendbureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld