Klinisch Psycholoog

Waar
Regio Rotterdam
Label
Antes
Functiegroep
Psychologisch / Therapeutisch
Aanvraagnummer
2222

Dit ga je doen

  • Opzetten en uitvoeren van psychodiagnostiek en psychotherapeutische behandelingen
  • Mede ontwikkelen en evalueren van het onderzoeks- en  behandelbeleid in het kader van het herontwerp behandelingen
  • Geven van advies en consultatie
  • Verrichten van opleidingsactiviteiten
  • Eventueel doen van onderzoek of bij wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn

Verantwoordelijk voor vakinhoudelijk overleg en gedragswetenschappelijke kennisontwikkeling

Heeft binnen de directie een voortrekkersrol op gedragswetenschappelijk gebied. Is inhoudelijk medeverantwoordelijk voor inhoud van het behandeloverleg. Weet een verbinding te leggen tussen uitkomsten uit onderzoek en de (gedragswetenschappelijke) praktijk binnen de directie. Is als expert betrokken bij introductie van nieuwe behandelmethoden. Superviseert en/of begeleidt op verzoek van de praktijkopleider GZ-psychologen en GZ-psychologen i.o. tot specialist.

Is beschikbaar voor taken op gebied van onderwijs / kennisoverdracht binnen het Opleidingscentrum van Antes.

Dit ben jij

Kennis op het niveau van een WO gedragswetenschappen is noodzakelijk aangevuld met kennis en/of affiniteit met verslavingspsychiatrie. Je beschikt over de volgende opleidingen en registraties: doctoraal examen sociale wetenschappen alsmede BIG registraties als klinisch psycholoog en bij voorkeur een erkenning als supervisor van een specialistische psychotherapievereniging. Heeft ruime kennis op gebied van klinische psychologie en psychodiagnostiek. Ervaringskennis is nodig inzake het toepassen van psychotherapeutische behandelmethoden en –technieken. Didactische kennis en vaardigheden voor goede overdracht van kennis in opleidingssituaties. Ontwikkelingen worden bijgehouden door het volgen van studiedagen, intervisie en cursussen en het bijhouden van vakliteratuur. Je werkt zelfstandig binnen de vastgestelde kaders. Problemen worden zelfstandig opgelost. De patiëntenzorgtaken van de functie worden zelfstandig uitgevoerd binnen het kader van de gemaakte afspraken van het behandelplan. Hierbinnen is sprake van een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het opstelen van notities. Verder is een goede uitdrukkingsvaardigheid van belang bij het onderhouden van contacten met de externe belanghebbenden, interne behandelaars, patiënt en zijn systeem. Zeer hoge eisen worden gesteld aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het mondeling rapporteren in het multidisciplinaire behandelteam.Speciale uitdrukkingsvaardigheden zijn vereist bij het verzorgen van wetenschappelijke publicaties en het begeleiden van anderen daarbij. De klinisch psycholoog functioneert op specialistisch niveau en houdt zich bezig met behandeling en diagnostiek op het hoogste gedragswetenschappelijke niveau van complexe meervoudige psychische problemen in combinatie met verslavingsproblematiek. De klinisch psycholoog maakt daarbij gebruik van een breed arsenaal aan psychotherapeutische behandelmethoden. Het door middel van psychotherapeutische behandelingen opheffen of reduceren van complexe klachten, stoornissen en ziektebeelden van patiënten door het hebben van een substantieel aandeel in het completeren van integrale, psychodiagnostiek en behandeling.

Wat bieden wij

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie wordt ingeschaald afhankelijk van opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Antes biedt daarnaast een fietsenplan. Voor je verdere ontwikkeling zijn er mogelijkheden op gedeeltelijke dan wel volledige financiële tegemoetkoming in de kosten van registratiebehoud.

Over Antes 

Antes is de motor voor innovatie in geestelijke gezondheid en welzijn. De zorgondernemingen van Antes - Bouman, Delta, Sprink en Youz - werken voortdurend aan betere dienstverlening. Vroeg signaleren en persoonsgericht inspelen op de situatie en maatschappelijke participatie van cliënten zijn kerndoelen. 

De zorgondernemingen Bouman, Delta en Youz behandelen mensen met een verslaving en/of psychiatrische aandoening. Sprink biedt korte behandeltrajecten bij lichte psychische klachten.

Wij zijn actief in de regio Rotterdam-Rijnmond e.o., Dordrecht, de Drechtsteden en op de Zuid-Hollandse eilanden.

Bouman GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Sprink Youz

Solliciteer en Contact

Reaqeer via deze website. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de afdeling Recruitment, telefoonnummer 088 - 230 33 00.

Een referentie-, en internetcheck kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  

Het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Acquisitie door werving en selectie-, detachering- of uitzendbureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.