Manager behandelzaken (psychiater) Zorgboulevard

Waar
Rotterdam-Zuid
Label
Antes
Functiegroep
Management
Aanvraagnummer
3491

De Zorgboulevard is één van de grootste locaties van Delta, met zowel klinische als poliklinische zorg; ouderenpsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, stemmingsstoornissen (inclusief ECT), spoedeisende psychiatrie en een breed scala aan poliklinisch aanbod van curatieve specialistische GGZ.

De locatie Zorgboulevard beschikt over een MPU (medisch psychiatrische unit). De ziekenhuispsychiaters van de MPU werken nauw samen met specialisten van het Maasstad ziekenhuis.

Daarnaast is de Zorgboulevard een belangrijke locatie in de opleiding voor psychiaters, psychologen en verpleegkundigen, onderzoek (ziekenhuispsychiatrie en ECT) en projecten (spoedeisende psychiatrie, ouderen en palliatieve zorg).

 

DELTANW

 

 

Beschrijving werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

Als manager behandelzaken/ beleidspsychiater draagt u er zorg voor dat het beleid met mede door u geformuleerde doelen (o.a. op het gebied van kwalitatieve zorg) wordt behaald. U schept de juiste kaders en randvoorwaarden zodat de sturing aan hoofden, regiebehandelaren en de multidisciplinaire teams efficiënt en goed verloopt.

Op de Zorgboulevard werkt een grote groep specialisten/psychiaters. Ze zijn enthousiast en ambitieus. Enkele zijn gepromoveerd en een aantal is ermee bezig. Een dergelijk uniek klimaat qua medische setting maakt de functie extra aantrekkelijk.

Daarnaast bent u concreet verantwoordelijk voor:

 • Implementatie en bewaking van het behandelbeleid en de doorlopende kwaliteitsverbetering van de behandeling;
 • De realisatie van veranderingen en vernieuwingen in het zorgproces, mede op basis van de ontwikkelingen in financiering en regelgeving;
 • De kwaliteit van zorg van de klinische, poliklinische en ambulante afdelingen;
 • Adviseren van de directie over de ontwikkeling van het zorg- en behandelaanbod zoals medicatie & patiëntveiligheid, suïcidepreventie en het therapeutisch leefmilieu/leefklimaat bij behandeling;
 • Onderhouden van relatie met de collegae van het Maasstad ziekenhuis, waarmee een intensieve samenwerkingsrelatie bestaat;
 • Signaleren van (zorg)ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategie en beleidskeuzen.

Uw profiel:

Wij zoeken een ervaren BIG-geregistreerde psychiater, bij voorkeur met ervaring binnen de ziekenhuispsychiatrie, die klaar is voor een nieuwe managementuitdaging op het gebied van beleid en ontwikkeling. De functie manager behandelzaken is vergelijkbaar aan de functie beleidspsychiater. 

Werken bij Antes is werken in een dynamische en innovatieve organisatie. Dit vraagt van u een flexibele instelling. Door uw ervaring met onze doelgroep, weet u dat ons vakgebied complex, maar zeker ook bijzonder is. U houdt altijd het doel voor ogen: de kwaliteit van leven van onze patiënten maximaliseren. Dit doel bereikt u niet alleen, u werkt in een multidisciplinair team waaraan u duaal leiding geeft. Daarom is het belangrijk dat u ook open staat voor ideeën en gedachten van collega's en hen ook kunt stimuleren en mee te nemen in de ontwikkeling en innovatie van de zorg.

Verder herkent u zichzelf in het volgende profiel:

 • U bent in staat om op constructieve wijze samen te werken met de manager bedrijfsvoering met wie u gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de diverse resultaatgebieden van de directie.
 • U bent in staat om inspirerend, maar ook gestructureerd leiding te geven, waarbij u in staat bent, met de teams, doorlopend te leren en verbeteren.
 • U bent samenwerkingsgericht in relatie met de  andere zorgdirecties en in relatie met het Maasstad ziekenhuis en andere ketenpartners waarmee samenwerkingsrelaties bestaan.
 • U werkt doelgericht. U bent in staat, met oog voor de processen en de medewerkers en uiteraard de kwaliteit van de patiëntenzorg, uw ideeën in beleidsstukken vast te leggen.
 • U bent zorgvuldig met oog voor detail, maar u bent in staat de grote lijn te blijven zien en de implementatie van het behandelbeleid op lange termijn te overzien. Uiteraard bent u ook werkzaam  als professional op de werkvloer.

 

Wat Antes te bieden heeft:

Werken als manager behandelzaken bij Antes betekent werken in een dynamische omgeving en een maatschappelijk betrokken organisatie die altijd in ontwikkeling is.

Daarnaast bieden wij qua arbeidsvoowaarden:

 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Salariëring conform de AMS schaal met managementtoeslag;
 • Opleidingsmogelijkheden om uw kennis, ervaring en visie te verbreden;
 • Opname in het PFZW Pensioenfonds;
 • De mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket aan uw specifieke wensen aan te passen met het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden.
 • Er bestaat een mogelijkheid om een fulltime contract uit te breiden met 4 uur per week te besteden aan onderzoek.

Over Antes:  

Antes is de voornaamste instelling in de regio Rotterdam voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in (verslavings)psychiatrie.  Wij behandelen en begeleiden mensen met complexe psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, verslaving of schizofrenie. 
Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg. Dit doen wij door een geïntegreerde aanpak op het gebied van behandelen, wonen en werken. Antes biedt ambulante, poliklinische, deeltijd- en klinische behandeling op ruim 70 locaties verspreid over de stadsregio Rotterdam en zuidelijk Zuid-Holland. 

Binnen Antes is de directie RZ-ZHE van Delta, de specialist in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten. Dankzij deze specialisatie kunnen we mensen helpen die zeer complexe, vaak meervoudige problematiek hebben. De directie bestaat uit twee werkgebieden; Rotterdam-Zuid en de Zuid-Hollandse Eilanden. Beiden werkgebieden worden aangestuurd door een Manager Behandelzaken en Manager Bedrijfsvoering. 

De locatie die de manager behandelzaken Rotterdam-Zuid aanstuurt is de Zorgboulevard. Gestationeerd naast het Maasstad Ziekenhuis. Verder wordt op de Zorgboulevard samengewerkt met onder andere Aafje Zorghotel, Hogeschool Rotterdam en Stichting OOK.

Solliciteren en Contact:

U kunt solliciteren via onze website: www.werkenbijantes.nl, vacaturenummer 3491

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met Jeroen Verveer (directeur behandelzaken) op telefoonnummer 06-15467879. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met de afdeling Recruitment op nummer 088-2303300

Een integriteitscontrole bij IGZ, een toetsing aan het BIG-register en een referentie- en internetcheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding zal een Verklaring omtrent gedrag worden opgevraagd.

Acquisitie op basis van  werving en selectie wordt naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs gesteld.