Verpleegkundige (HBO) ART behandelteam Poortugaal

Waar
Poortugaal
Label
Antes
Functiegroep
Verpleegkundig / Verzorgend
Aanvraagnummer
3594

Het model ART biedt een nieuw perspectief voor de langdurige ggz verblijfszorg. Een nieuwe professionele standaard voor langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, een relatie, et cetera. Het gewone weer mogelijk maken is dan ook de belangrijkste missie waar ART zich voor gesteld ziet staan.

Dit ga je doen

Als SPV/HBO-V verpleegkundige maak je deel uit van het ART( Active Recovery Triad) behandelteam en geef je samen met de psychiater/regiebehandelaar en de overige disciplines vorm en inhoud aan de behandeling van de patiënten. Je stelt psychiatrische en somatische diagnoses en ontwikkelt en evalueert behandelstrategieën in overleg met het behandelteam. Je werkt samen met het team aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en participeert in patiëntbesprekingen (Behandelplan/ART bord overleg) en teamoverleg.

Dit ben jij 

  • In bezit van een diploma Verpleegkundige niveau 5 SPV/HBO-V.
  • BIG(her)-geregistreerd
  • Je kunt zelfstandig functioneren en samenwerken in teamverband.
  • Je beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden, je bent initiatiefrijk en hebt een goed probleemoplossend vermogen. Gevoel voor humor, enthousiasme en flexibiliteit zijn onmisbaar in deze functie.

Wij bieden

Werken als HBO Verpleegkundige betekent werken in een dynamische omgeving en een maatschappelijk betrokken organisatie die altijd in ontwikkeling is. 

Daarnaast bieden wij:

  • Een salaris van maximaal € 3.412 (schaal 50 CAO-GGZ) obv een 36 uur werkweek, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
  • Opname in het PFZW Pensioenfonds;
  • Onder meer een eindejaarsuitkering, collectieve verzekeringen en een fietsregeling;
  • De mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket aan jouw specifieke wensen aan te passen met het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden.

Over de directie en afdeling

Directie Poortugaal kent twee onderdelen, namelijk Cure en Care.

Binnen onderdeel Cure zijn er per kliniek verschillende zorgintensiteiten en doelgroepen, zoals acute zorg, opgeschaalde zorg en zorg voor psychiatrische patiënten met een laag IQ. Met name wordt gewerkt met de behandellijn Verslaving (dubbele diagnose) en de Behandellijn Psychose van het Antes Behandelmodel. Onderdeel Care is gericht op langdurige zorg, dagbesteding en werk. 

ART behandelteam:

Het ART behandelteam (onderdeel Care) is gekoppeld aan de afdelingen de Aanloop & de Trainingshuizen. 

Het model ART biedt een nieuw perspectief voor de langdurige ggz verblijfszorg. Een nieuwe professionele standaard voor langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, een relatie, et cetera. Het gewone weer mogelijk maken is dan ook de belangrijkste missie waar ART zich voor gesteld ziet staan.

Het team bestaat uit psychiaters, verpleegkundig specialisten, GZ psycholoog , SPV en maatschappelijk werk. Er wordt gewerkt met een individuele caseload. Echter bij toename problematiek bestaat er de mogelijkheid (aan de hand van 8 criteria)om een patiënt op het ART bord te plaatsen waardoor er sprake is van een shared caseload. Iedere ochtend start met een ART bord overleg hierdoor is er altijd een behandelaar beschikbaar voor de patiënt die goed geïnformeerd is over zijn situatie.

Trainingshuizen:

Gedifferentieerd wonen is de verzamelnaam voor de behandelonderdelen Trainingshuizen, Dijkwoningen, Bungalows en de WMO voorziening BW Albrandswaard. Als onderdeel van Directie Poortugaal bieden we behandeling en begeleiding aan cliënten met een langdurige, complexe psychiatrische aandoening. Onze klinische setting bevindt zich aan de rand van het terrein. Dit beeld ook de symboliek uit. Cliënten staan aan de rand van de maatschappij en worden ondersteund en begeleid om hier weer deel van uit te gaan maken. Na veelal langdurige opnames in een klinische behandelsetting behandelen en begeleiden wij cliënten in een meer huiselijke sfeer. Cliënten hebben een eigen voordeur. Dit wordt doorgaans als vergroting van eigen verantwoordelijkheid gevoeld en kan bijdragen aan vergroting van eigenwaarde en autonomie.

De herstelgerichte-en presentiebenadering  zijn duidelijk te herkennen in de aanpak van behandeling en begeleiding bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een plek om te wonen, werken, leren of recreëren en om hun sociale rollen weer vorm te kunnen gaan geven (rehabilitatie). Hiervoor wordt de ART methode ingezet bij vastgelopen trajecten. Ondersteuning  wordt geboden bij acceptatie van beperkingen en hoe hiermee om te gaan.

Het behandelteam gaat uit van de doelen die cliënt stelt of na verloop van tijd gaat stellen in samenwerking met naasten en de diverse disciplines verbonden aan het team. Door middel van gesprekken wordt geprobeerd om in een traject de wens van de cliënt om te zetten in een concreet en haalbaar doel en vervolgens wordt gekeken hoe dit doel te realiseren valt. Belangrijk in deze benadering is dat de cliënten zelf een wens hebben dan wel gaan krijgen op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, leren en/of sociale contacten.

Solliciteren en contact

Je kunt je sollicitatie mailen naar sollicitatie@antesgroep.nl, vacaturenummer 3594. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij  Stevo Zolak Manager Bedrijfsvoering 06 22 07 23 19 of Huibert Kik Manager Behandelzaken 06 10 68 79 22.

 

Een integriteitscontrole bij IGZ, een toetsing aan het BIG-register en een referentie-, en internetcheck  maken onderdeel uit van de sollicitatie procedure. Bij indiensttreding zal een Verklaring omtrent gedrag  worden opgevraagd.

Acquisitie door werving en selectie-, detachering- of uitzendbureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.